Codex Studiosorum Bruxellensis
Voor outer en heerd
T: Jozef Simons
M: Armand Preud'homme
Geen roekeloze wagers: Stil volk dat zich beraadt, Aleer het zijn belagers Manhaft te lijve gaat. Zij wisten wat zij wilden Toen zij tot stout verweer De piek of zeis optilden, Of grepen naar 't geweer
Voor vrijheid en recht; ongeknecht, Onverveerd voor outer en heerd.
(BIS)
Zij steunden op Oranjes: De Nederlanden één! En juichten toen Brittannis Beloofde vloot verscheen. Kloekmoedig in de gouwen Van Diets Zuid-Nederland Zijn alle sterk en trouwe Gesprongen in den band
Rollier, Corbeels, Van Gansen, Bevochten onverveerd, Met wisselende kansen, Den vijand van hun heerd. Zij kampten koen als leeuwen, En werden ze overmand, Hun namen staan voor eeuwen, In 't hart van 't volk gebrand
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008