Codex Studiosorum Bruxellensis
De Wijn
Laïs
Het beste van de wijne dat is er voor mijne mond Al lag ik ziek te bedde dan werd ik weer gezond Al lag ik ziek te bedde gekweld door menig venijn De wijn geneest de pijne O wijn, weest welkom wijn
Men mag de wijn wel loven, zij is er het prijzen waard En ook de schone vrouwen die zijn er naar onzen aard Ik heb er nog meer te doen dan enkel dit glaasje klein Daarom wil ik ze roemen O wijn, weest welkom wijn
De wijn die komt van verre, zo menig mijl gereden Op wagens en op karren tot hier al binnen de steden Zij komt er uit het land van Keulen, al over de Rijn Getond in volle vaten O wijn, weest welkom wijn
En is ze rood en helder dan is ze ons goed gezind En streelt zij onze tongen dan is zij ongekend O als de mensen drinken met vrienden al bijeen Uit glazen die daar klinken O wijn, weest welkom wijn
Ach vrienden hebt geen zorgen, al hebben wij nu geen geld De waard zal ons wel borgen, zo heeft hij mij verteld We zullen hem laten schenken en vrolijk zullen we zijn Kom laat ons vanavond blijven O wijn, weest welkom wijn
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008