Codex Studiosorum Bruxellensis
Wij zijn al bijeen
Opgetekend door Edmond De Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France, 1856
Wij zijn al bijeen, zotte kadullekes, zotte kadullen Wij zijn al bijeen, zotte kadullen groot en kleen
Zou me niet meugen een pintje drinken, Zoude daarom ne zatlap zijn?
(BIS)
Zou me niet meugen een viske eten, Zoude daarom ne snoeper zijn?
(BIS)
Zou me niet meugen eens vrolijk wezen, Zou me niet meugen eens vrolijk zijn?
(BIS)
Zou me niet meugen een foutje maken, Zoude daarom ne stommerik zijn?
(BIS)
Zou me niet meugen een pijpke roken, Zoude daarom een schoorsteen zijn?
(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008