Codex Studiosorum Bruxellensis
Zeemanslied
Ik heb op zee mijn leven lang gevaren, Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand, Ik win mijn brood met zwalpen op de baren, Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land!
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht, Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht, Waar de meeuwen schreeuwen boven 't golfgedruis, Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis, Waar de klokken luiden: "Visser, vaar naar huis!" Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis.
Ik voel mij klein wanneer de stormen huilen, Bij donkere nacht, belust op zwakke buit, Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen, Mijn vrij bestaan, als koning op mijn schuit!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008