Codex Studiosorum Bruxellensis
Het Zwartbruine bier
M: Duits studentenlied: 'Das schwarzbraune Bier', Jena, 1857
Het zwartbruine bier dat drink ik zo geern En zwartbruine meisjes die kus ik zo geern Ei gij, ei gij, Ei gij bekoorlijk dudeldudeldij
Juvivallerallera(BIS)
En ge laat geen rust aan mij
Ge laat geen rust(BIS)
En ge laat geen rust aan mij!
Volgende strofen worden op een analoge manier gezongen
Het meisje heeft twee oogskens fijn, Die fonk'len als een sterrekijn.
Het meisje heeft een rozige mond, En wie die kust die wordt gezond.
Het meisje heeft een rozige kin, Met in het midden een putteken in.
Het meisje heeft een hertekijn: Dat zal voor eeuwig 't mijne zijn!
Naargelang de inspiratie van de corona worden er vrije versies gezongen!
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008