Codex Studiosorum Bruxellensis
Sur les bords de la Tamise
Dit lied wordt aangeheven door één commilito, die er na de eerste herhaling een tweede bijhaalt. Bij de derde herhaling halen ze elk een commilito uit de corona en zo voorts en zo verder. Men voegt vanzelfsprekenderwijs telkens het dubbel aantal Engelsen bij, tot de ganse corona rechtstaat.
Sur les bords de la Tamise Y avait un Anglais Qui était en bras d'chemise Et sans cesse répétait: "Aie, Aie, Aie, ... J'ai un morpion qui me gratte les couilles, J'ai un morpion, je ne peux l'attraper, J'ai un morpion qui me gratte les couilles, J'ai un morpion je ne peux l'attraper." Sur les bords de la Tamise Y avait deux Anglais ... !
Als iedereen rechtstaat zingt men nog:
Sur les bords de la Tamise Y avait tous les anglais ...
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008