Codex Studiosorum Bruxellensis
Pick a bale of cotton
Traditional
You've got to jump down; turn around; Pick a bale of cotton Jump down; turn around; Pick a bale a day
Oh lordi, pick a bale of cotton Oh lordi, pick a bale a day
Well, me and my mamma gonna Pick a bale of cotton Well, me and my mamma gonna Pick a bale a day
De volgende strofen worden op dezelfde manier gezongen.
Well, me and my daddy gonna... Well, me and my brother gonna... Well, me and my sister gonna... Well, get on your knees and pick a...
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008