Codex Studiosorum Bruxellensis
A, A, A, Valete Studia
16e eeuws Leuvens vakantielied
A, a, a, valete studia! Valete studia! Studia relinquimus, patriam repetimus, A, a, a, valete studia! Valete studia. Valete studia!
De volgende strofes worden op dezelfde manier gezongen.
E, e, e, ite miseriae! Instant nobis feriae, Quo fruamur hodie, ...
I, i, i, bibunt philosophi! Studiosi parvuli, Etiam sunt bibuli, ...
O, o, o, nil est in poculo: Repleatur denuo! Nummi sunt in sacculo, ...
U, u, u, ingenti spiritu! Celebramus epulas, Cras Habemus ferias, ...
IJ, ij, ij, kom schenk en drink met mij; Want wij zijn hier niet gekomen, Om te slapen of te dromen, ...
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008