Codex Studiosorum Bruxellensis
Studentelied
C.F. Visser, E. Hullebroeck
Die studentejare gaan verby, Verby studenteweelde; Nooit keer hul ooit terug vir my: Die tyd, die lieflingsbeelde, Die koringmeul wil nie meer maal, My skulde moet ek self betaal!
O treurigheid op note Ek staan op eie pote.
(BIS)
Soos mieliepitte spat uiteen Die oue troue vrinde; Ek staan nou moedersiel alleen En is maar net bediende Ek is nie meer myn eie baas, Ek werk met Paul en Piet en Klaas.
O treurigheid op note Ek staan op eie pote.
(BIS)
De oudstudenten staan recht.
Maar moe nie glô, al word ons oud, Ons hart kan ooit verander, Ons liefde is nog lang nie koud, Ons sta nog by mekander. Dus vriende reik mekaar die hand, Hernuw die heil'ge vriendskapsband,
Gaan dit met stamp' en stote, Nog bly ons op ons pote.
(BIS)
Fout gevonden
Bezoek het forum om fouten te melden aan de redactieraad.
© Codexfonds 2008